Gość Niedzielny

 
10 czerwca 2001
 

Strona główna e-mail

 

Informacje o parafii na stronie  diecezji

 

Informacje o parafii na stronie ADT


Parafia w Łęgu Tarnowskim

 

Historia i teraźniejszość

Parafia w Łęgu Tarnowskim należy do najstarszych w naszej diecezji - jej powstanie datuje się na połowę XIII w. Do 1960 r. próżno jednak szukać nazwy Łęg Tarnowski w kościelnych księgach, do tego bowiem czasu nazwa parafii brzmiała Jurków. Rzeczywiście na tych terenach istniała miejscowość Jurków, była ona jednak często niszczona przez Dunajec, aż w końcu uległa likwidacji, pozostała zaś tylko nazwa. Początkowo patronem parafii był św. Mikołaj, jednak od 1934 r. nosi ona tytuł Trójcy Przenajświętszej. Zewnętrznym znakiem tego jest obraz Grünera przedstawiający Trójcę Świętą, znajdujący się w bocznym ołtarzu, oraz rzeźba o tej samej tematyce na frontonie kościoła.

W pierwszych wiekach istnienia parafii kościół był oczywiście drewniany, ale kilkakrotnie zmieniano jego lokalizację ze względu na szkody, jakie wyrządzała rzeka. Oprócz kościoła było też kilka kaplic, a wśród nich istniejący do dziś kościółek pw. św. Sebastiana. Nowy, murowany kościół parafialny został wybudowany w 1855 r. staraniem ks. D. Klimaszewskiego. Jest to budynek, który po wielu przeróbkach przetrwał do dziś. Największe szkody wyrządziły obydwie wojny światowe, po których świątynia wymagała gruntownej odbudowy. Po II wojnie jednak, choć wyremontowano kościół, nie odbudowano wieży. Ponownie wzniesiono ją dopiero w latach 90. staraniem obecnego proboszcza, ks. Romana Wójcika.

Lata jego proboszczowania w Łęgu, czyli ostatnie 28 lat, to czas bardzo intensywnej pracy obejmującej zarówno wymiar materialny, jak i duchowy. Nie sposób nie wymienić przynajmniej większych inwestycji podejmowanych w tym czasie. Były to m.in.: gruntowny remont kościoła (dach, malowanie, polichromia, elewacja zewnętrzna), a później jego rozbudowa; porządkowanie i ogrodzenie cmentarza; budowa plebanii (1973-76); budowa kościoła pw. MB Różańcowej w Łęgu Zamościu, gdzie utworzono odrębną parafię; budowa kościoła pw. bł. Karoliny Kózkówny w Siedlcu (dziś niezależny rektorat); budowa kościoła filialnego pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Białej; gruntowny remont kościoła św. Sebastiana w Ilkowicach; wykończenie i adaptacja domu parafialnego na mieszkanie dla sióstr Służebnic NSPJ, które posługują w parafii. Ksiądz Proboszcz podkreśla, że zrealizowanie tego wszystkiego było możliwe dzięki ogromnej ofiarności i zaangażowaniu tutejszych parafian. To, co zrobiono, "to owoc ich pracy i wiary" - mówi. Z dużą pomocą przyszli też rodacy przebywający w Stanach Zjednoczonych, wśród których Ks. Proboszcz założył Klub Parafii Łęg Tarnowski, bardzo silnie związany z parafią.

Świadectwem żywej wiary i religijności ludzi są nie tylko wymienione dzieła, choć one także. Wymownym znakiem jest aktywna działalność różnych grup parafialnych: Akcji Katolickiej, Rady Duszpasterskiej, Caritas, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, grupy apostolskiej, licznej grupy ministarntów i lektorów oraz wielu róż różańcowych, również misyjnych. Wielkim darem i jednocześnie powodem do chluby są dość liczne powołania kapłańskie i zakonne z tej parafii. Charakterystycznym rysem pobożności jest także troska o zmarłych wyrażająca się w dbałości o cmentarz oraz szczególnie żarliwej modlitwie za tych, którzy odeszli.

Parafia w Łęgu Tarnowskim, choć zapewne podobna do wielu innych wspólnot, ukazuje się jako parafia, do której chciałoby się należeć. Taki wizerunek stworzyć mogą tylko ludzie - kapłani i świeccy, których jednoczy wspólny cel.

Magdalena Rzepka

 

Strona główna e-mail